1/2" Voimahylsyt ohut 1/2" 6-kulma Polar

Tuotekoodi: 254

 • Voimahylsy 17mm L ohut 1/2" 6-kulma Polar

  17

  Varastossa

  6012-4117

 • Voimahylsy 19mm L ohut 1/2" 6-kulma Polar

  19

  Varastossa

  6012-4119

 • Voimahylsy 21mm L ohut 1/2" 6-kulma Polar

  21

  Varastossa

  6012-4121

 • Voimahylsy 22mm L ohut 1/2" 6-kulma Polar

  22

  Varastossa

  6012-4122

Pulttipyssy 1/2" 108Nm AOK rajoitettu

Varastossa
Pulttipyssy 1/2" 108Nm AOK rajoitettu

5184264
Pulttipyssy 1/2" 583Nm AOK

Varastossa
Pulttipyssy 1/2" 583Nm AOK "pikkupyssy" 1,24 kg

5184260