Thermopress II E 220V Economy

Ei varastossa
Thermopress II E 220V Economy

517152
Pyydä tunnuksia
Thermopress II 220V Pneumatic

Ei varastossa
Thermopress II 220V Pneumatic

517353
Pyydä tunnuksia
Thermopress OTR alustalla

Ei varastossa
Thermopress OTR alustalla

517490
Pyydä tunnuksia
Thermopress OTR ilman alustaa

Ei varastossa
Thermopress OTR ilman alustaa

5174903
Pyydä tunnuksia
Thermopress EM II

Ei varastossa
Thermopress EM II

517500
Pyydä tunnuksia
Paistopussi TR 260 x 100mm

Varastossa
Paistopussi TR 260 x 100mm

517196
Pyydä tunnuksia
Paistopussi iso 210 x 150mm

Varastossa
Paistopussi iso 210 x 150mm

517198
Pyydä tunnuksia
Paistopussi pieni 180 x 130mm

Varastossa
Paistopussi pieni 180 x 130mm

517243
Pyydä tunnuksia
Paistokelmu (1000 lehteä) 180 x 80mm

Varastossa
Paistokelmu (1000 lehteä) 180 x 80mm

517197
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 230x150mm suora TR/EM

Ei varastossa
Muotoelementti 230x150mm suora TR/EM

517331
Pyydä tunnuksia
Muotosegmentti HA-matalaprofiilirenkaat

Ei varastossa
Muotosegmentti HA-matalaprofiilirenkaat

517333
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 200x130mm KA/TR/EM

Varastossa
Muotoelementti 200x130mm KA/TR/EM

517336
Pyydä tunnuksia
Paistolevy täydellinen 160°C 230V

Ei varastossa
Paistolevy täydellinen 160°C 230V

517357
Pyydä tunnuksia
Paistolevy / ala ja ylä Thermopress

Varastossa
Paistolevy / ala ja ylä Thermopress

517364
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 230x150mm KA ulkopuoli

Varastossa
Muotoelementti 230x150mm KA ulkopuoli

517396
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 230x150mm KA olkakorjaus

Ei varastossa
Muotoelementti 230x150mm KA olkakorjaus

517397
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 210x140mm KA sisäpuoli

Ei varastossa
Muotoelementti 210x140mm KA sisäpuoli

517398
Pyydä tunnuksia
Muotoelementti 210x115mm KA 70-srj

Varastossa
Muotoelementti 210x115mm KA 70-srj

517400
Pyydä tunnuksia
Paistotasku EM I+II   no.2 330x330mm

Varastossa
Paistotasku EM I+II no.2 330x330mm

517503
Pyydä tunnuksia
Paistotasku EM II+III no.3 455x430mm

Varastossa
Paistotasku EM II+III no.3 455x430mm

517504
Pyydä tunnuksia
Lämpömatto 1 EM TPI+II   190x190mm

Varastossa
Lämpömatto 1 EM TPI+II 190x190mm

517521
Pyydä tunnuksia
Lämpömatto 2 EM TPII      265x265mm

Varastossa
Lämpömatto 2 EM TPII 265x265mm

517522
Pyydä tunnuksia
Lämpömatto 3 EM TPII+III 365x365mm

Varastossa
Lämpömatto 3 EM TPII+III 365x365mm

517523
Pyydä tunnuksia
Lämpömatto 4 EM TPII+III 450x470mm

Varastossa
Lämpömatto 4 EM TPII+III 450x470mm

517524
Pyydä tunnuksia
Ajastinyksikkö täydellinen TP-EC

Ei varastossa
Ajastinyksikkö täydellinen TP-EC

517704
Pyydä tunnuksia
Aikakello 120 min. TP-EC

Ei varastossa
Aikakello 120 min. TP-EC

517718
Pyydä tunnuksia
Paistokangas leveys 1250mm

Varastossa
Paistokangas leveys 1250mm

538100
Pyydä tunnuksia